Nõuete kohtuväline menetlus
6 - 40% laekuvast summast
(sõltub nõude vanusest, summast ja problemaatikast)
Nõuete kohtulik menetlus
hagi koostamine ja esitamine alates 250 EUR
(lisandub riigilõiv)
maksekäsu kiirmenetluse avalduse koostamine ja esitamine
alates 60 EUR
(lisandub riigilõiv)
pankrotimenetluse algatamine alates 300 EUR
(lisandub riigilõiv ja ajutise halduri deposiit)
täitemenetluse avalduse koostamine ja esitamine 50 EUR
Nõuete ost
hind kokkuleppel
(sõltub nõude vanusest, summast ja problemaatikast)
Krediidiinfo, taustauuringud
alates 10 EUR, püsikliendile tasuta
Juriidiline konsultatsioon, õigusabi, esindamine
90 EUR/tund